O nas

Prostovoljno gasilsko društvo Godešič je društvo 1. kategorije. Društvo opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito in reševanjem na območju naselja Godešič. Deluje tudi na širšem območju, kadar je poklicano na intervencijo. Smo del Gasilske zveze Škofja Loka. Imamo 163 članov, od tega je 19 operativnih.

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1911 in je v letu 2021 praznovalo svojo 110 letnico. Društvene prostore in orodišče z garažo imamo v gasilskem domu v središču vasi. Trenutno smo v fazi pridobivnja dokumentacije za gradnjo novega gasilskega doma. Z gradnjo naj bi začeli v letu 2022.

Operativno pokrivamo območje naselja Godešič v Občini Škofja Loka. Naselje Godešič je naselje s pretežno razpršeno poselitvijo s 670 prebivalci in površino 500,5 ha, od tega je 188,75 ha gozdnih površin. Leži na obrobju Sorškega polja na nadmorski višini 354 metrov ob cestni  povezavi Škofja Loka – Ljubljana.

Operativno delujemo z dvema voziloma:

  • GVV-1 Iveco Daily s 600 L vode, vgrajeno visokotlačno črpalko za hitro posredovanje in prenosno črpalko Rosenbauer Fox S.
  • GVM-1 Opel Vivaro

Kot društvo dobro sodelujemo z vsemi ostalimi organizacijami v našem naselju in pa tudi na širšem območju Škofje Loke.