Uporaba gasilnega aparata

Gasilniki se glede na gasilno sredstvo in proizvajalca malenkost razlikujejo. Na gasilniku so vedno napisana navodila proizvajalca. Preberite jih. Pri vseh pa je postopek približno enak:

 • izvlečemo varovalko vrhu gasilnika.
 • Pri nekaterih gasilnikih moramo najprej stistniti ročko na vrhu gasilnika, da ga aktiviramo
 • usmerimo cev/gasilnik direktno v izvor požara pritisnemo ročko za gašenje

Če imate možnost, se udeležite prikaza gašenja z gasilniki in poskusite tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami boste ob požaru znali hitro in pravilno uporabljati gasilnik.

Vedno gasite tako, da se je mogoče umakniti.

Vedno gasite v smeri vetra.

Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara.

Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati.

Iztekajočo vnetljivo tekočino začnite gasiti na mestu, kjer izteka.

Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih namestite tja, od koder ste jih vzeli.

Kaj morate storiti, če izbruhne požar

Ostanite mirni! Če niste ogroženi, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar s sredstvi, ki so vam na voljo. Poskrbite za varen umik ljudi in živali. Če ugotovite, da ognja ne morete pogasiti sami, pokličite na številko 112.

Razredi požarov

Razred požaraSimbolGorljiva snovPrimerno gasilno sredstvo
Razred A
Požari trdih gorljivih snovi
Les, papir, slama, tekstil, premog …Voda, pena, ABC prah
Razred B
požari vnetljivih tekočin
Bencin, nafta, olja, voski, laki, benzen, smole … Pena, CO2, ABC prah
Razred C
požari vnetljivih plinov
Zemeljski plin, butan, acetilen, vodik,
utekočinjen naftni plin …
ABC prah, CO2
Razred D
požari lahkih kovin
Magnezij, aluminij v prahu …D prah
Razred F
požari jedilnih olj in maščob
Jedilna olja in maščobeF- prah, posebna tekoča gasila

Različne vrste gasilnikov

Imamo več vrst gasilnih aparatov na prah, ki se razlikujejo po teži gasilnega prahu in glede na namen gašenja.

Glede na težo:

 • 1 kg2 kg, 3kg, 4kg se večinoma uporabljajo v avtomobilih.
 • 6 kg9 kg, 12kg se večinoma uporabljajo v zaprtih prostorih (stanovanjski objekti, jadrnice, kamioni,…).
 • 50 kg, 100 kg, 250 kg Uporaba v industriji. Zaradi teže je ta gasilni aparat na vozičku.

Glede na namen gašenja:

 • ABC prah – namenjeni gašenju požarov:
  • razreda A: trde snovi – les, papir, tekstil, … 
  • razreda B: tekoče snovi – alkohol, eter, katran, olja, masti, …
  • razreda C: plinaste snovi – Zemeljski plin, butan, acetilen, vodik, utekočinjen naftni plin …
 • D prah posebni gasilni aparat izključno za gašenje požarov razreda D: kovine – aluminij v prahu, magnezij, natrij,kalij in njihove zlitine, …
 • F prah gasilni aparat izključno za gašenje požarov razreda F: učinkovit pri gašenju maščob in olj v gostinskih lokalih, kuhinjah, pekarnah, …

Gasilni aparat deluje na principu hlajenja in dušenja. Gasilnika se ne sme uporabljati za gašenje električnih naprav nad 1000V. Pri gašenju pod 1000V pa moramo upoštevati varnostno razdaljo najmanj 1 meter, oziroma navodila proizvajalca. Gasilniki na prah so zlo enostavni in učinkoviti. Edina slabost gasilnika je, da je po gašenju prah zelo težaven za odstranjevanje. Prah lahko po uporabi najdemo povsod po požarišču.

Gasilnik na ABC prah 1k in 2 kg.
Gasilnik na ABC prah 6 kg.
Gasilnik na D prah

 

Gasilni aparat na CO2 je enako kot gasilnik na prah razdeljen po teži gasilnega sredstva, torej na 2510 in 30 kg.

Gasilniki so namenjeni gašenju požarov razreda B in C: vnetljive tekočine in plinaste snovi. Uporabljamo ga predvsem tam, kjer ne želimo imeti nobenih ostankov gasilnega sredstva.

Gasilnik na CO2 deluje na pricipu dušenja in ohlajevanja snovi. Pri gašenju z gasilnikom nikoli ne smemo gasiti ljudi in živali, saj lahko ohlajen CO2 pusti resne zdravstvene posledice (ozebline, zadušitev…).

Na trgu se čedalje bolj uveljavljajo gasilni aparati na peno. Njihova prednost je visoka učinkovitost, ob uporabi preprečujejo ponovni vžig in za sabo puščajo zelo malo gasilnega sredstva za morebitno pospravljanje. Zelo primerni so za stanovanjske hiše, večstanovanjske hiše, hotele, trgovine, skaldišča, muzeje, bolnišnice….. se pravi za vse notranje prostore, kje želimo imeti čim manj ostankov gasilnega sredstva.

Gasilniki so razdeljeni glede na težo polnila in glede na namen gašenja. Na trgu trenutno dobimo gasilnike s 2, 6 in 9 in 50 litrov polnila.

 • Gasilnik je namenjen požarom razreda A in B
 • Gasilnik s posebno peno je namenjen tudi gašenju požarov razreda F.

Gasilnik na peno je posebno uporaben je pri gašenju požarov tipa B, saj se zaradi dodatka penila v vodi zmanjša njena površinska napetost, ki v primerjavi s čisto vodo bolje prodre v tesno zbite snovi. Nad gorečo snovjo namreč naredi plast pene in tako ognju odvzame kisik za gorenje.

Princip gašenja s peno je predvsem dušenje. Pomanjkljivost gasilnika je prevodnost električnega toka, saj pena vsebuje vodo. Zato je ne uporabljamo za gašenje naprav pod električno napetostjo  in električnih instalacij. Za polnjenje gasilnika na peno obstaja več različnih vrst pene, od katerih pa vse niso biorazgradljive in okolju prijazne.

Bioversal gasilniki vsebujejo gasilno sredstvo Bioversal QF, ki pa je okolju prijazno. Namenjeni so gašenju začetnih požarov ter odstrajevanju oljnih madežev. So pod stalnim tlakom in ne sodijo med klasične gasilnike. So dobra alternativa gasilnikom na prah.

Bioversal QF je medrarodno priznan proizvod za gašenje, ki je primeren za učinkovito gašenje požarov razreda A, razreda B in razreda F . Namenjen pa je tudi ekološkemu odstranjevanju vseh vrst onesnaženj z razlitimi gorivi, olji in maščobami na vseh površinah.

Gasilo ima sposobnost ohlajevanja in stabilizira gorljive konstrukcije zgradb, omejuje razvoj dima, preprečuje ponovni vžig ter posredno s tem ščiti ljudi.

Kot je bilo že omenjeno je gasilno sredstvo Bioversal okolju prijazno, saj ne razžira materialov in je dermatološko neoporečen. Pri uporabi ščiti življenski prostor rastlin, živali in mikroorganizmov. Na kvaliteto vode in naravno ravnotežje vodenega režima tudi tistega v čistilnih napravah uporaba Bioversal QF ne vpliva. Zaradi teh lastnosti ima gasilnik Bioversal prednost pred ostalimi gasilnimi sredstvi pri uporabi v naravnem okolju.

Namenjen je za gašenje požarov razreda A.

Gasilnik deluje kot hladilno sredstvo. Pri gašenju požara na električnih napravah pod 1000V moramo pri gašenju z vodo upoštevati varnostno razdaljo najmanj 1 meter, pri napravah čez 1000V pa ga ne smemo uporabljati.

Tako kot gasilnik na vodo je gasilnik na vodno meglo primeren za gašenje požarov razreda A. Primeren je za gašenja gorečih oseb, dragocenih predmetov in pa tudi za gašenje naprav pod napetostjo.

Za gasilno sredstvo se uporablja okolju prijazno sredstvo – čista voda. Majhne vodne kapljice pod 0,1mm premera, omogčajo maksimalni hladilni efekt zaradi močno povečane učinkovite površine gasilnega sredstva.

Z uporabo vodne megle je posredna škoda pri gašenju v primerjavi z uporabo drugih gasilnikov veliko manjša, tako so predmetvi v neposredni okolici gašenja še vedno uporabni.

Požarna odeja je varnostna naprava, namenjena za gašenja začetnih požarov predvsem v kuhinji in odprtih prostorih, namenjenim za kampiranje. Uporabimo jo tudi lahko za gašenje oseb.

Sama uporaba požarne odeje je preprosta in praktična. Narejena je iz negorljivih steklenih vlaken in se uporablja kot odeja, s katero prekrijemo gorišče, da zadušimo ogenj.  Pri gašenju ne povzroča dodatne škode, zato je zelo primerna za uporabo v prvih trenutkih, ko odkrijemo požar,  ki se še ni razširil po prostoru.

Uporaba v kuhinji: odejo zargrnemo in z njo pokrijemo požar. Če se z odejo požaru ne moremo več približati, požar ni več začetni požar. Uporabimo drugo primerno gasilno sredstvo in pokličemo gasilce.