Splošni alarmni znaki

Alarmiranje prebivalstva je organizirano kot enoten sistem javnega alarmiranja, ki je podprt z avtonomnim informacijsko- komunikacijskim sistemom za vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ga organizira tako, da je sistem mogoče upravljati in z njim alarmirati prebivalstvo na lokalni, regijski ali državni ravni.

Za alarmiranje so zadolženi Center za obveščanje Republike Slovenije, regijski centri za obveščanje, pristojne službe v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter gasilske organizacije.

Na našem gasilskem domu je montirana sirena za alarmiranje prebivalstva, ki je ob potrebi prožena daljinsko iz regijskega centra za zaščito in reševanje.

Vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri je izveden preizkus siren z znakom za konec nevarnosti, kot je opisano spodaj.

Opozorilo na nevarnost

Enoličen zvok sirene, ki traja dve minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.
Spremljajte radijska in televizijska obvestila o nevarnosti ter ukrepajte skladno z njimi!

Opozorilo na nevarnost

Neposredna nevarnost

Zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.
Spremljajte radijska in televizijska navodila o zaščitnih ukrepih te ravnajte skladno z njimi!

Neposredna nevarnost

Konec nevarnosti

Enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.
Spremljajte radijska in televizijska obvestila!

Konec nevarnosti

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (sos112.si)