Številka 112

Številka 112 je skupna telefonska številka za klic v sili tako v Sloveniji kot drugih državah v evropi in pa tudi po svetu. Kot taka je bila sprejeta leta 1991 v Svetu Evropske Unije. V večini evropskih držav je to standardna številka za klic v sili. V ostalih državah, ki uporabljajo druge številke pa je številka 112 na voljo ob ostalih številkah za klic v sili, le klic na 112 je preusmerjen na domačo številko za klic v sili ( Velika Britanija: 999, Severna Amerka: 911 itd.).

Klic na številko je brezplačen iz stacionarnega telefona in mobilnega telefona. Mobilni telefoni v glavnem omogočajo klic v sili tudi, če so zaklenjeni ali nimajo vstavljene sim kartice. V Sloveniji je omogočen tudi besedilni SMS klic v sili.

Klic v sili 112 logo

Kdaj pokličemo številko 112?

 1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Kakšne podatke potrebujemo, ko kličemo na 112?

 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • kakšne so POŠKODBE
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Ko pošljete besedilni klic v sili SMS:

 • V sporočilno polje vpišite kaj se je zgodilo.
 • Vpišite vrsto pomoči, ki jo potrebujete (medicinska pomoč, gasilci, policija,…).
 • Preverite vpisane podatke, jih po potrebi popravite in pošljite.
 • Poslani besedilni klic se izpiše na računalniku v najbližjem Centru za obveščanje. Operaterja nanj opozori zvočni signal. Ob prevzemu klica se operaterju prikaže posredovano sporočilo in približna lokacija pošiljatelja.
 • Operater pisno odgovori na vaš klic v sili. Njegov odgovor oziroma dodatna vprašanja se izpišejo na zaslonu vašega telefonskega aparata.
 • Na prejeto sporočilo lahko odgovorite, lahko pošljete dodatne informacije ali pa ga zaključite. Klic lahko zaključi tudi operativec. Podatek o tem, ali je klic zaključen in kdo ga je zaključil, se izpiše na vašem telefonu in na zaslonu računalnika v Centru za obveščanje.

Besedilni klic v sili 112 je namenjen predvsem gluhim in naglušnim ljudem. Sprožite ga lahko z vseh mobilnih telefonov GSM.

Nesreče so različne, za vse pa velja naslednje:

 • ohranite mirno kri, samo tako pomagate sebi in drugim,
 • najprej pomagajte sebi, nato drugim,
 • prvo pomoč poiščite pri ljudeh, ki so na kraju nesreče ali v bližini,
 • če situacije sami ne morete obvladati, pokličite klic v sili na številko 112,
 • čas je zelo pomemben, zato takoj storite vse, kar znate in zmorete.

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (sos112.si)