Operativa

Naše operativno področje obsega območje vasi Godešič. Naselje Godešič je naselje s pretežno razpršeno poselitvijo s 670 prebivalci in površino 500,5 ha, od tega je 188,75 ha gozdnih površin.

Trenutno imamo 19 usposobljenih operativnih članov. Operativno dejavnost izvajamo v okviru Občinskega gasilskega poveljstva občine Škofja Loka. Operativno dejavnost zagotavljamo s pomočjo dveh vozil GVV-1 in GVM. Parkirana sta v našem gasilskem domu na Godešiču.

Več o naši operativni dejavnosti pa lahko preberete tudi na naši Facebook strani PGD Godešič.

Vaja gašenje notranjega požara
Vaja gašenje požara