Novi gasilski dom

Upodobitev načrtov za nov gasilski dom
Računalniška upodobitev novega gasilskega doma po načrtih, kot jih je narisal Matjaž Krajnik u.d.i.a. v letu 2020

Zgodba o obnovi/gradnji gasilskega doma se na Godešiču vleče gotovo že več kot 40 let. Idej je bilo že veliko. Od ideje o prestavitvi celotnega kompleksa doma krajevne skupnosti Godešič, prostorov Športnega društva Kondor in Gasilskega doma k železnici v bližino zdajšnjega Bifeja ŠD Kondor, do združitve doma krajevne skupnosti in gasilskega doma, in tako naprej. Nobena od rešitev se do sedaj ni izkazala za uresničljivo in smiselno. V letu 2019 smo se gasilci spet začeli malo resneje pogovarjati o korakih, da gasilski dom spravimo na ustrezen standard. Trenutno v gasilskem domu nimamo ogrevanja, tople vode, primernih sanitarnih prostorov in pa nenazadnje tudi neogrevana garaža za naše vozilo ni primerna, če želimo biti operativni v mesecih, ko je temperatura pod ničlo. V vozilu imamo namreč vodo, ki sicer je ogrevana, vendar ne v visokotlačni črpalki. Ogrevanje trenutno vršimo z električnimi oljnimi radiatorji, kar pa je kar draga rešitev, da garažo držimo nad ničlo.

Po podatkih, kakor so zapisani v Reteški Kroniki je bil prvi objekt, »šupa« z betoniranimi stebri, postavljen že leta 1914, ki so ga potem kasneje leta 1918 še obzidali z opeko. Leta 1920 so dogradili še stolp za sušenje cevi, ki so ga kasneje zaradi gradnje odra za igre mogli podreti. Stolp za gašenje cevi, ki stoji sedaj je zgradilo podjetje Gradis, dokončan je bil v letu 1951. V letu 1952 pa so dozidali še prizidek za domom. Podobo, kot jo ima sedaj je gasilski dom dobil v letu 1975, ko so podrli oder za igre in balkon za gledalce v dvorani in v južnem delu doma naredili betonsko ploščo za garažo gasilskega dela doma.

Dom je sestavljen iz dveh skladišč, garaže, prizidka in stolpa za sušenje cevi. V južnem delu je gasilski dom, srednji del je skladišče, ki ga gasilci oddajamo v najem, zadnji del pa je bil do nedavnega v lasti KGZ Škofja Loka in ga je strojna skupnost uporabljala za hranjenje skupnih strojev. Trenutno ga uporabljamo za garažo za novo vozilo za prevoz moštva. Še vedno pa so v tem delu tudi stari stroji. Prizidek za domom zadnja leta služi kot dodatno skladišče. V njem je shranjene še nekaj opreme od ŠD Kondor in pa nekaj opreme KS Godešič. V tem delu je parkiran tudi stari gasilski voz za traktor s staro gasilsko brizgalno Sora. Stolp že kar nekaj let ne služi svojemu namenu, saj je tehnologija izdelave gasilskih cevi napredovala do te mere, da sušenje ni več potrebno.

V zadnjih nekaj letih so se začele pojavljati široke razpoke v stenah in tudi v talni betonski plošči. Problem pa predstavlja tudi stolp za sušenje cevi. Sam stolp je zelo dobro skonstruiran iz vezane lesene konstrukcije. Kot kaže pa se je začel posedati temelj pod stolpom. Porušil se stolp ne bo, velika nevarnost pa je, da se bo cel zvrnil.

V letu 2015 je bila izdelana idejna zasnova za obnovo doma, ki je predvidevala obnovo stare stavbe. Obnovljeni objekt bi imel pritličje in prvo nadstropje. V objektu pa bili prostori za gasilce, stanovanje in pa vaški muzej. Do izvedbe tega projekta ni prišlo.

V letu 2018 smo se spet začeli resneje pogovarjati kaj bi naredili z vedno bolj dotrajanim objektom. Prišli smo do sklepa, da je gradnja novega objekta najbolj smiselna. V letu 2019 smo ustanovili komisijo za gradnjo novega gasilnega doma, s petimi člani: Erik Gartner, Ivo Grzinčič, Matej Novinec, Ambrož Šega in Jure Vrhovnik. Komisija je takoj začela z delom. Za pomoč pri idejnem projektiranju smo prosili arhitekta Matjaža Krajnika. Po nekaj mesecih sestankovanja smo tako prišli do idejne zasnove objekta.

Najprej smo začeli z ugotavljanjem kakšen objekt bi glede na situacijo lahko gradili. Objekt je v celoti v lasti gasilskega društva, prav tako sta bili parceli pod objektom. Parceli sta bili trikotni in ozki tako, da je vogal prizidka za domom stal že celo na sosednji parceli. Za ureditev stanja smo se odločili za izravnavo z lastniki sosednjih parcel. Najprej smo naredili izravnavo s Primožem Jenkom, nato pa še z Vanjo in Tomažem Dolgan. Tako smo dobili eno približno pravilno oblikovano parcelo, ki nam je omogočila nadaljnje načrtovanje.

Novi načrti za gradnjo

Izhodišče za izdelavo načrtov je bilo katere prostore v novem domu nujno potrebujemo. Prišli smo do zaključka, da potrebujemo dve glavni garaži, eno pomožno garažo, toaletne prostore, prostor za čiščenje in sušenje opreme, kurilnico in sejno sobo. Na teh predpostavkah smo začeli načrtovati. Garaže smo predvideli v velikosti za tovorna vozila GVC. To je gasilsko vozilo s cisterno, ki je opremljeno z zelo splošno opremo, vgrajeno pa ima tudi črpalko in rezervoar za vodo s kapaciteto od 2500 l do 3000 l vode. Dolžina takega tovornjaka je 7,5 m. Garaže smo tako predvideli v dolžini 10 m. Vse ostale prostore smo potem prirejali garažam.

V končni fazi smo prišli do objekta, ki je obrnjen tako kot sedaj, odmaknjen je približno 10 m od ceste, garaže pa ima obrnjene proti lokalni cesti.  Pred garažami je predvidenega dovolj prostora, da avto lahko brez ovir zapeljemo iz garaže tako, da še cel stoji na naši parceli. Objekt bo nekoliko krajši in pa delno višji za približno en meter. Sestavljen je iz dveh delov. Na južnem delu sta dve veliki garaži z ravno streho, na severnem delu pa je v pritličju manjša garaža, vhod s stopniščem, čajna kuhinja, prostor za čiščenje opreme/kurilnica, toaletni prostori. V prvem nadstropju pa sejna soba, manjša dvorana in toaletni prostori.

Projektantska ocena investicije brez faze pridobivanja dokumentacije je ocenjena na približno 650.000 €.

Izdelava načrtov in pridobitev gradbenega dovoljenja

Na podlagi idejne zasnove gasilskega doma je bila izdelana Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Občni zbor, ki je bil zaradi epidemičnih ukrepov zamaknjen na september, je projekto dokumentacijo potrdil 19. septembra 2021. Potrdil pa je tudi nadaljevanje dela komisije za gradnjo. Na podlagi DGD je bila vložena zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 10.11. 2021.

Finančna konstrukcija

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja smo takoj pričeli z delom na projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI). Dokončana je bila do septembra 2023. Kmalu zatem smo pričeli z zapiranjem finančne konstrukcije. Največ finančnih sredstev bo k gradnji pripevala Občina Škofja Loka. Kar nekaj sredstev pa bomo mogli prispevati sami.

Lokacijski prikaz iz dokumentacije DGD.

Tlorisi

Prerezi in arhitektura

Rušitev starega doma

Takoj po pridobitvi zagotovil s strani občine, da so finančna sredstva zagotovljena smo pričeli zbirati ponudbe za izvajalca gradnje. Izbrano je bilo podjetje Zidarstvo Božnar d.o.o.. Pogodba z izvajalcem za gradnjo do strehe je bila podpisana konec maja 2023. Rušitvena dela so se pričela 27. 5. 2023.

Od začetka leta smo postopoma načrtovali praznjenje prostorov gasilskega doma. Najprej smo izpraznili skladišča v katerih ni bilo gasilske opreme. Teden pred začetkom rušenja smo spraznili še orodišče. Prostor za operativno opremo in vozila so nam velikodušno odstopili gasilci PGD Reteče – Gorenja vas iz sosednje vasi. Kljub temu, da smo malo na tesnem s prostorom operativna dejavnost ni ovirana. Za ostalo opremo in dokumentacijo iz gasilskega doma pa nam je odstopil garažo naš član.

Pred pričetkom rušenja smo ob pomoči avtodvigala PGD Trata znižali še stolp za sušenje cevi.

Začetek gradnje

Že v naslednjem tednu po rušenju se je pričela utrjevati gradbena jama za pričetek opaženja temelja. Gradnja je od tukaj naprej potekala zelo hitro. Natančneje do 28. 7. 2023 je bil nov gasilski dom pozidan do podstrehe. Manjka še nekaj predelnih sten in drugih malenkosti.

Del objekta bo pokrit s klasično streho, del objekta nad garažami pa z ravno pohodno streho. Do izvedbe klasične strehe bo prišlo do konca meseca oktobra. Ravna streha bo izvedena malce kasneje.

Objekt je pod streho

Meseca oktobra je bil administrativni del objekta pokrit s klasično streho. Po ravni strehi nad garažami pa je bil izdelan naklonski estrih in za čez zimo položen en sloj hidroizolacije. Do dokončanja ravne strehe bo prišlo ob izdelavi fasade. Objekt se je čez zimo sušil. Potekala pa je tudi že priprava utorov za strojne in elektro inštalacije.

Začetek montaže elektro in strojnih inštalacij v letu 2024

Začetek marca 2024 še v zelo mrzlem vremenu se je pričela monteže strojnih inštalacij. V mesecu aprilu pa še montaža elektro inštalacij. Začetek aprila je prišla na vrsto tudi montaža oken.