Zbiranje donacij za nov gasilski dom

Nov gasilski dom

Prostovoljno gasilsko društvo Godešič je bilo ustanovljeno leta 1911 in je pred kratkim praznovalo 110 let delovanja. Delujemo v gasilskem domu, ki ima prve zametke iz leta 1919 in že dolgo ni primeren za naše delo. Zato smo se ob obletnici društva odločili, da nadomestimo dotrajan dom z novim in modernejšim, ki bo omogočil bolj profesionalno delovanje gasilske enotem hkrati pa zagotavljal večjo varnost skupnosti.

Pritličje – operativni del

V društvu smo ob pričetku načrtovanja definirali osnovo doma na dveh večjih garažah, ki bi bili primerni za gasilsko vozilo s cisterno (GVC), katero je po velikosti enako tovornjaku. Poleg garaž gasilska enota potrebuje tudi sanitarne in pralne prostore, skladišče (v obliki manjše garaže) ter čajno kuhinjo za primere obsežnejših in dlje trajajočih intervencij, za katere je potrebna stalna pripravljenost z dežurstvom v gasilskem domu. Operativni del doma je tako predviden za delo dveh gasilskih desetin. Poleg operativni prostorov se v pritličju nahaja tudi vetrolov s stopniščem, kjer nameravamo postaviti na ogled star gasilski voz.

Nadstropje – administrativni del

Gasilsko društvo pa je mnogo več kot samo operativna gasilska enota, saj ob skrbi za varnost delujemo tudi na izobra ževalnem in kulturnem področju. Tako za redno organizacijo dogodkov, delo z gasilsko mladino in samo vodenje društva potrebujemo namenska prostora v obliki sejne sobe ter manjše dvorane, ki smo ju umestili v nadstropje novega gasilskega doma. Dvorana velikosti dobrih 60 m² bo omogočala izvedbo kakovostnih gasilskih krožkov, srečanj veteranov in organizacijo predavanj ter drugih družabnih dogodkov. V objektu je predvidena tudi manjša mansarda, ki bo preurejana v mladinsko sobo in na voljo za zabavno preživljanje prostega časa naših mlajših članov.

Časovnica projekta

Časovnica projekta

Vrednost Projekta

Vrednost projekta je ocenjena na 650.000 €. Tri četrtine sredstev bo prispevala Občina Škofja Loka. Četrtino jih mora priskrbeti društvo samo. Kot društvo imamo na razpolago finančna sredstva iz donacij fizičnih in pravnih oseb, donacij iz naslova 1% dohodnine namenjenih od fizičnih oseb in sredstva iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Ocenjena vrednost projekta.

Donatorski sistem

Posamezniki lahko k projektu gradnje novega gasilskega doma prispevajo v obliki donacij. Za ta namen smo oblikovali donatorski sistem diplom, ki donatorje razporedi v štiri razrede glede na višino skupne donacije. Poznamo:bronasti, srebrni, zlati in diamantni razred. Vsakemu razredu pripada diploma, ki jo bo oseba ali družina prejele ob koncu zbiranja sredstev. Ob koncu projekta se bo oblikoval pano z naštetimi donatorji, ki to želijo,in razobesil v vetrolovu novega gasilskega doma.

Donacije lahko prispevate preko:

  • Nakazila na TRR ali PayPal
    IBAN: SI56 6000 0000 0962 408
    Namen: »Za novi gasilski dom« Ne pozabite vnesti svojega imena in naslova.
  • Zbiranja sredstev po domovih (dvakrat letno) V pomladnih in jesenskih mesecih.
  • SMS-donacij
Donatorski sistem diplom za fizične osebe

Več kot samo gasilski dom

Gasilski dom danes ne služi več samo namenu namestitve in delovanja enot zaščite ter reševanja, ampak postaja tudi center družabnega življenja. Prostovoljna gasilska društva povezujejo, sprejemajo in spodbujajo vse občane, da v njihovih prostorih aktivno preživljajo svoj prosti čas ter se udeležujejo dogodkov, delavnic ali krožkov, ki jih organizirajo za vse generacije. Verjamemo, da novega gasilskega doma ne bomo veseli samo gasilci, ampak vsi člani lokalne skupnosti, še posebej gasilska mladina, ki bo tako deležna bolj kakovostnega izobraževanja, s čimer bo odrasla v še boljše gasilce